Onze school Opleidingen Autiwerking Finaliteit Links CLB Contact

Finaliteitswerking

Finaliteit OV1

De finaliteitswerking OV1/AUTI OV1 bereidt leerlingen voor op hun toekomst na school. Dit kan een toekomst zijn binnen het dagcentrum ofwel binnen begeleid werken. Onze finaliteitswerking richt zich tot alle leerlingen van opleidingsvorm 1 die 18 jaar geworden zijn.
De finaliteitswerking sluit aan bij het leefgroepsgebeuren, lessen worden afgestemd op activiteiten die ook in het dagcentrum doorgaan om leerlingen er op die manier mee vertrouwd te maken (vb. aan de hand van atelierwerking). Of we bieden leerlingen werktrainingen aan zowel binnen als buiten de schoolmuren, als voorbereiding op het begeleid werken.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is er een aparte OV1 –finaliteitswerking geïnstalleerd. In deze geïntegreerde werking bevinden zich leerlingen die 18+ zijn en intensief voorbereid worden op hun toekomst. De finaliteitswerking bestaat uit 6 klassen van elk 7 leerlingen.
Er worden stages begeleid werken aangeboden, afhankelijk van de interesse van de leerling. Om deze interesse te peilen maken we onder andere gebruik van een arbeidsinteresse test.

Finaliteit OV2 & Auti OV2

In opleidingsvorm 2 worden leerlingen voorbereid op het leven en werken in een beschermd milieu. Arbeidsperspectieven voor jongeren met een beperking zijn de voorbije jaren (gelukkig) uitgebreider geworden. Er werd tevens beleidsmatig ook heel wat geïnvesteerd in ondersteuning. Via diverse kanalen kunnen jongeren uit OV2 participeren in het arbeidsproces. Er is een continuüm ontstaan aan ondersteunde, betaalde en onbetaalde tewerkstelling in afzonderlijke en inclusieve settings.
Als school evolueren wij met ons onderwijsaanbod mee met deze tendens.
De aard van activiteiten in de Vlaamse beschutte werkplaatsen varieert. We onderscheiden volgende activiteitengroepen: verpakking, montage en assemblage, mailings, drukkerij, groenzorg, houtbewerking, metaal, textiel, elektromontage, boekbinden, logistiek en recyclage.
Binnen SBSO Baken concentreren wij ons in hoofdzaak op groendienst, verpakking en montage. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan er een stage georganiseerd worden in een regionale beschutte werkplaats die zo nauw mogelijk aansluit bij het aanbod van de school en de interesses van de leerling.
Een stage in het NEC (normaal economisch circuit) voor OV2 leerlingen is eerder uitzondering dan regel. In elk geval dient er in eerste instantie te worden voldaan aan een positieve BW stage waar leerlingen de kans krijgen om verworven kennis en aangeleerde vaardigheden toe te passen in concrete leer- en werksituaties.
We zijn ervan overtuigd dat leerlingen dankzij stages vaardigheden verwerven voor onze kennismaatschappij zoals sociale vaardigheden, leren leren, ICT, …  Het is vaak moeilijk, tijdrovend en duur om dergelijke vaardigheden te laten ontwikkelen binnen de muren van een school.

Waarom verplichten we een stage in BW? Een OV2 richting beoogt als einderesultaat een tewerkstelling in een beschermd arbeidsmilieu, zijnde de beschutte werkplaats. Het lijkt ons als school dan ook de evidentie zelve dat er een positieve stage afgelegd wordt in deze sector. Op die manier leren leerlingen en ouders de werkplaats kennen, ervaren zij de specifieke vereisten als werknemer en worden zij in de mogelijkheid gesteld de op school geoefende vaardigheden om te zetten in een realistische werkomgeving.
Indien deze stage succesvol was en de leerling toch een stage wenst in het NEC kan dat mits een gemotiveerde houding, als de inhoud aansluit op het leertraject van de leerling en er kans is op tewerkstelling. Het is echter aan de klassenraad om te beslissen of er een voldoende positieve attitude aanwezig is om een alternatieve stage af te leggen.

In de kijker
SBSO Baken op Facebook
© SBSO Baken