Nieuws Onze school Opleidingen Autiwerking Finaliteit GON Links CLB Contact

Welkom

“Het GO! is actief pluralistisch en streeft bij iedereen maximale leerwinst,
totale persoonlijkheidsontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en individueel welbevinden na.”
Om deze doelstellingen te bereiken stemmen wij onze eigen schoolvisie zo nauw mogelijk af
op dat van het PPGO (pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs).
Het geeft richting aan ons denken en handelen binnen ons specifiek onderwijskader.

 

Leerlingen die naar onze school komen, hebben het in één of meer opzichten net iets moeilijker dan anderen.
Zij hebben meer houvast, meer structuur, meer aandacht, meer begeleiding nodig.
Door aan die vraag te voldoen willen wij voor hen een richtpunt, een baken zijn.
Om dit doel te bereiken, beschikt de school over een enthousiast en professioneel team medewerkers.
Zij staan elke dag klaar om de leerling met de nodige zorg te ondersteunen. 
Onze teams werken planmatig en zo maximaal mogelijk in nauw overleg met ouders en andere betrokkenen aan een toekomst voor elke leerling.
Ons schoolteam houdt rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van elke jongere.
De focus ligt op het ontdekken van individuele mogelijkheden en moet maximale kansen bieden tot het ontplooien hiervan.

 

Nieuws
Comedy night 28/10/2016
Plechtige proclamatie schooljaar 2015-2016
Schoolfeest 2016
Meer nieuws...
In de kijker
Onze nieuwe opleiding: OV4

Inschrijvingen schooljaar 2016-2017
SBSO Baken op Facebook
© SBSO Baken